Hankook - driving emotion

Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen szervezetek jelentkezhetnek a Hankook abroncsadományára?

Magyarországon bejegyzett alapítványi és egyesületi formában működő közhasznú szervezetek.

Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel, és ugyanezen időponttól megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén.

Az alapító okiratában, vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység):

 • környezetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység,
 • természetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység,
 • tájvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység
 • fenntartható fejlődés és ehhez kapcsolódó oktatótevékenység
 • gyermekek idegen nyelvi oktatása
 • gyermekek biztonságos közlekedés oktatása
 • rászorulókat támogató szervezetek
 • gyermek-, és koraszülött mentés vagy szállítás
 • bűnmegelőzés, önkéntes rend- és katasztrófavédelmi tevékenység

Mi a jelentkezés módja?

A program jelentkezőinek a www.hankookadomány.hu weboldal "Pályázom" menüpontja alatt felsorolt adatokat kell megadnia, valamint a szükséges dokumentumokat scannelt formában feltöltenie.

Mik az érvényes jelentkezés minimális feltételei?

Az érvényes regisztráció minimális feltételei az alábbiak:

 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a szervezet létezésének és közhasznú státuszának igazolására;
 • az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedélyének másolata;
 • a támogatott tevékenység rövid bemutatása, mely minimálisan tartalmazza a szervezet által végzett, támogatott tevékenységfajta megnevezését, ennek földrajzi területét és számszerű eredményeinek rövid bemutatását (pl: használt autók száma, éves futott átlag km, ellátott esetek száma);
 • az igényelni kívánt abroncs méretének és fajtájának (téli vagy nyári) hibátlan megjelölése.

Mi a program jelentkezési határideje?

A hiánytalan regisztráció benyújtásának határideje: 2017. július 21.

Hány járműre igényelhet abroncsokat egy szervezet?

Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsot igényelhet, azonban a pályázott, illetve megnyert garnitúrák száma nem haladhatja meg a szervezet tulajdonában, vagy üzemben tartásában levő, és ténylegesen üzemben is levő autók számát.

Az alapítvány érdekében használt, de magántulajdonban lévő személygépkocsikra is lehet abroncsot igényelni?

Nem, csak a pályázó szervezet tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő autókra igényelhető abroncs. A tulajdonviszonyt az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedély másolatának bemutatásával kell igazolni.

Kap visszaigazolást az, aki pályázatát sikeresen benyújtotta?

A sikeres regisztrációról a jelentkező visszaigazoló e-mailt kap a megadott e-mail címre.

Minden jelentkező, aki megfelel a jelentkezési feltételeknek, részesül adományban?

A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének függvényében – saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja. Így a vállalat nem tudja garantálni, hogy minden érvényes pályázatot benyújtó szervezet részesül adományban.

Mikor és ki bírálja el a beérkező jelentkezéseket?

A jelentkezések elbírálása a beérkezési határidő lejárta, azaz 2017.07.21. után kezdődik és 2017.08.18-ig tart. Az elbírálást a program kiírója által megbízott projekt referensek végzik.

Mikor és hogyan értesítik az adományra jogosult szervezeteket?

A Hankook Tire Magyarország Kft. nyertesség esetén, elektronikus úton a pályázat benyújtásakor megadott e-mail címre küld értesítést a kedvezményezett szervezetnek. Az adományban részesülő szervezetek listáját a www.hankookadomany.hu weboldal "Támogatott szervezetek” menüpontja alatt is közzétesszük 2017.08.18-tól.

Mikor és hogyan lehet átvenni az abroncsadományt abban az esetben, ha egy szervezet jogosult rá?

A kedvezményezettek az igényelt gumiabroncsokat a társaság rácalmási telephelyén vehetik át, a vállalat által meghatározott előre egyeztetett időpontokban. A Társaság igyekszik a megítélt abroncsokat legkésőbb 2017.09.28-ig átadni a Kedvezményezettek számára, de ezt az eltérő típusú és szezonú abroncsok gyártásütemezése befolyásolhatja, módosíthatja.

Milyen kötelezettségeknek kell eleget tennie a támogatott szervezeteknek?

A támogatott szervezet vállalja, hogy a nyeremény átadásához kapcsolódó médiaeseményen részt vesz, és hogy a program eredményeinek kommunikációjában (sajtóközlemények, fotók, videók, interjúk) nevét a program kiírója felhasználja.

A támogatott vállalja továbbá, hogy amennyiben van saját honlapja, azon minimum 1 év időtartamig a Hankook logot feltünteti és a pályázatban érintett járművén, vagy járművein a Társaság logóját matrica formában elhelyezi. (A matricákat a program kiírója biztosítja.)

Mi történik, ha véletlenül rossz email címet/telefonszámot adok meg?

A helytelenül megadott kontaktinformációkból fakadó problémákért a Társaság nem vállal felelősséget! Amennyiben a kiértesítési szakaszban a nyertes pályázóval sem e-mailben, sem telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot az adatok megerősítése, és az adomány átvételének pontosítása céljából, az elnyert adományt felajánljuk egy másik szervezet számára. Tévesen megadott adatait a pályázati időszakban (2017. április 25. - július 21.) a pr.hungary@hankooktire.com email címre elküldött levélben korrigálhatja!
A kapcsolatfelvétel/visszajelzés/időpont-egyeztetés határideje 2017. szeptember 1. Azon Kedvezményezettek, akik ezen időpontig nem veszik fel a kapcsolatot a Társasággal, a támogatási jogosultságukat elveszítik, a korábban megítélt abroncsokat további értesítés nélkül más pályázó szervezeteknek adjuk át.
A részletezett körülmények fennállása esetén a fenti időponttal az időközben esetlegesen postai úton megküldött támogatási szerződés érvényét veszti, a Hankook, mint a pályázat kiírója és kezelője az abban foglaltaktól eláll.

Bármilyen szervezet igényelhet abroncsot?

A Hankook Abroncsadományozási Program keretében kizárólag non-profit szervezetek pályázhatnak. A Hankook minden évben pontosan meghatározza azokat a tevékenységi köröket, ahonnan a pályázatokat befogadja, ezért érdemes alaposan áttanulmányozni a pályázati kiírást. Az adott évben nem kiemelt területekről érkező pályázatokat a Hankook nem tudja befogadni.

Mi történik, ha nem tudok elmenni, átvenni az elnyert abroncsokat?

Az adományként kapott abroncsokat a nyertes, a Hankook által megadott és emailben vagy telefonon előre egyeztetett időpontban, a rácalmási gyárban veheti át. A Hankooknak nem áll módjában az abroncsokat sem tárolni, sem eljuttatni a nyerteseknek. Az abroncsok átvétele Meghatalmazott útján is lehetséges, de erről a Kedvezményezetteknek kell gondoskodni. Meghatalmazás útján történő átvétel esetén a Meghatalmazó és Meghatalmazott által együttesen aláírt (és lebélyegzett) Meghatalmazás bemutatása és átadása szükséges. A Meghatalmazottak számára átadott abroncsok tekintetében a Társaság az átadást követően semmilyen további felelősséget nem vállal.

Mi történik, ha a támogatásként megítélt abroncsokból nem áll rendelkezésre raktárkészlet vagy azok később sem kerülnek gyártásba?

A pályázóknak tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy az abroncsgyártás fordított szezonalitású tevékenység, vagyis a nyári időszakban téli, míg a téli időszakban túlnyomóan nyári mintázatú abroncsok készülnek. Emiatt előfordulhat, hogy a pályázat kiírásakor rendelkezésre álló raktárkészlet a pályázat elbírálása után már nem áll rendelkezésre, így a megítélt abroncsokra további értesítésig várni kell. Amennyiben ésszerű határidőn belül (legkésőbb november végéig) a kért abroncsok nem kerülnek gyártásba, úgy a Társaság a Kedvezményezettek számára – konzultációt követően – más típusú/szezonú/mintázatú abroncsot ajánlhat fel. A támogatás kizárólag gumiabroncs formájában realizálódhat, pénzre váltani nem lehetséges.

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, érdeklődjön a pr.hungary@hankooktire.com email címen.