Tisztelt Pályázók!

Az idei pályázati időszak lezárult, köszönjük a részvételt!
Találkozunk jövőre!

Friss információkért kövessen minket Facebookon: facebook.com/hankook.hungary

Üdvözlettel,
A Hankook Tire Magyarország Kft. csapata

Hankook Abroncsadományozási program 2023 – PROGRAMFELHÍVÁS

A Hankook Tire Magyarország Kft. idén tizenkettedik alkalommal hirdeti meg abroncsadományozási akcióját. A program keretében a vállalat olyan közhasznú alapítványoknak, egyesületeknek és nonprofit szervezeteknek szeretne segíteni, amelyek egy adott közösség számára nélkülözhetetlen munkát végeznek.

A Hankook jótékonysági akciója több, mint tízéves múltra tekint vissza. A program még 2012-ben indult 3 országos kedvezményezett (Vöröskereszt, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem) bevonásával, majd 2013-ban kisebb nonprofit jótékonysági szervezetek számára is nyitottá vált. Az elmúlt 10 évben a Hankook Tire Magyarország több mint 20 000 db gumiabroncsot biztosított, 2000-nél is több közhasznú és/vagy non-profit szervezet számára.

Az Abroncsadományozási programunk az indulásától fogva nagyon sikeres és népszerű. Több mint 2000 civil szervezet munkájához járulhattunk hozzá ennek segítségével. Örömünkre szolgál, hogy rengeteg közhasznú szervezet számára teremthettük meg az évek alatt a biztonságos közlekedés feltételeit. Nagy örömmel mondhatom, hogy idén is folytatjuk programunkat, várjuk az egyesületek jelentkezését. - mondta el Kim Hyung Yun, a Hankook Tire Magyarország Kft ügyvezetője, majd így folytatta: Szeretném hangsúlyozni, hogy külön öröm számunkra, a támogatott szervezetek szerteágazó tevékenységi köre. A betegszállítástól kezdve, a polgárőrségen át, egészen az állatmentőkig, sokféle egyesületnek tudunk segítséget nyújtani.

A pályázat célja: hivatalosan közhasznú, alapítványi és egyesületi formában működő szervezetek (továbbiakban: Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük biztonságának elősegítése.

A támogatás formája: a Társaság által gyártott gumiabroncsok. Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét, kizárólag a szervezet tulajdonát képező, vagy a szervezet által hivatalosan üzemben tartott járművekre.

Jelentkezési feltételek: A jelentkezés érdemi elbírálásához a szervezetnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel (vagyis 2018), és ugyanezen időponttól megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén.

A www.hankookadomany.hu. weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.

Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A szervezetek ezúttal is 12 darab, azaz 3 garnitúra Hankook abroncsra adhatják be igényüket. A támogatásra azok a legalább 5 éve működő közhasznú alapítványok, közalapítványok, illetve egyesületek pályázhatnak, akiknek környezet-, táj- vagy természetvédelem, fenntartható fejlődés, beteg gyermekek, koraszülöttek szállítása vagy a rend- és katasztrófavédelem a fő tevékenységi köre. A pályázatokat augusztus 11-től augusztus 18-ig a www.hankookadomany.hu weboldalon lehet benyújtani.

Pályázati időszak: 2023. augusztus 11. - 2023. augusztus 18.

A beérkező pályázatok elbírálása: A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének függvényében – a nyertesekről saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja.

Értesítés és abroncsok átadása: A Hankook Tire Magyarország Kft. minden pályázót elektronikus úton értesít a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címen pályázatának pozitív vagy negatív elbírálásáról 2023. szeptember 1-ig.

A Kedvezményezettek listáját a program weboldalán (www.hankookadomany.hu) is közzétesszük. A nyertesek a gumiabroncsokat kizárólag a Társaság rácalmási székhelyén vehetik át (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.), a Társaság által megjelölt átvételi időpontokban, az igényelt és támogatásként megítélt abroncsok raktárkészletétől függően. A Társaság az adományok kiosztását 2023. szeptemberétől kezdi meg. A Társaság igyekszik a megítélt abroncsokat legkésőbb 2023. október 30-ig átadni a Kedvezményezettek számára, de ezt az eltérő típusú és szezonú abroncsok gyártásütemezése befolyásolhatja, módosíthatja.

A helytelenül megadott adatokból vagy kontaktinformációkból fakadó problémákért a Társaság nem vállal felelősséget! Amennyiben a kiértesítési szakaszban a nyertes pályázóval sem e-mailben, sem telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot az adatok megerősítése, és az adomány átvételének pontosítása céljából, az elnyert adományt felajánljuk egy másik szervezet számára. Tévesen megadott adatait a pályázati időszakban (2023. augusztus 11. - 2023. augusztus 18.) a pr.hungary@hankookn.com e-mail címre elküldött levélben korrigálhatja.

A kapcsolatfelvétel/visszajelzés/időpont-egyeztetés határideje 2023. szeptember 8. Azon Kedvezményezettek, akik ezen időpontig nem veszik fel a kapcsolatot a Társasággal, a támogatási jogosultságukat elveszítik, a korábban megítélt abroncsokat további értesítés nélkül más pályázó szervezeteknek adjuk át. A részletezett körülmények fennállása esetén a fenti időponttal az időközben esetlegesen postai úton megküldött támogatási szerződés érvényét veszti, a Hankook, mint a pályázat kiírója és kezelője az abban foglaltaktól eláll. Az adományként kapott abroncsokat a nyertes, a Hankook által megadott és e-mailben előre leegyeztetett időpontban, kizárólag a rácalmási gyárban veheti át. A Hankooknak nem áll módjában az abroncsokat sem hosszabb ideig tárolni, sem bármilyen úton eljuttatni a nyerteseknek. Az abroncsok átvétele meghatalmazott útján is lehetséges, de erről a Kedvezményezetteknek kell gondoskodni. Meghatalmazott útján történő átvétel esetén a ’Meghatalmazó’ és ’Meghatalmazott’ által együttesen aláírt (és lebélyegzett) ’Meghatalmazás’ bemutatása és átadása szükséges. A Meghatalmazottak számára átadott abroncsok tekintetében a Társaság az átadást követően semmilyen további felelősséget nem vállal.

Egyéb rendelkezések: A programra való regisztrációval a jelentkező szervezet:

Hankook Abroncsadományozási program 2023. - Ütemezés
Pályázati időszak 2023.08.11. – 2023.08.18.
Pályázat elbírálás 2023.08.18. – 2023.08.29.
Pályázat elbírálásáról kiértesítés: 2023.09.01-ig
Kedvezményezettekkel időpontegyeztetés 2023.09.08-ig
Abroncsok átadása (a rácalmási gyárban) 2023.09.08. – 2023.11.30.
*Az átadási napokra jelentkezés online módon történik a támogatást elnyerő szervezetek számára, email értesítést követően.