Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen szervezetek jelentkezhetnek a Hankook abroncsadományára?

 • Magyarországon bejegyzett alapítványi és egyesületi formában működő szervezetek.
 • Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel, és ugyanezen időponttól megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén.
 • Az alapító okiratában, vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység):
  • környezetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység,
  • természetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység,
  • tájvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység
  • fenntartható fejlődés és ehhez kapcsolódó oktatótevékenység
  • gyermekek idegen nyelvi oktatása
  • gyermekek biztonságos közlekedés oktatása
  • rászorulókat támogató szervezetek
  • gyermek-, és koraszülött mentés vagy szállítás
  • bűnmegelőzés, önkéntes rend- és katasztrófavédelmi tevékenység

Mi a jelentkezés módja?

A program jelentkezőinek a www.hankookadomány.hu weboldal "Pályázom" menüpontja alatt felsorolt adatokat kell megadnia, valamint a szükséges dokumentumokat scannelt formában feltöltenie.

Mik az érvényes jelentkezés minimális feltételei?

Az érvényes regisztráció minimális feltételei az alábbiak:

 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a szervezet létezésének és státuszának igazolására;
 • az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedélyének másolata;
 • a támogatott tevékenység rövid bemutatása, mely minimálisan tartalmazza a szervezet által végzett, támogatott tevékenységfajta megnevezését, ennek földrajzi területét és számszerű eredményeinek rövid bemutatását (pl: használt autók száma, éves futott átlag km, ellátott esetek száma);
 • az igényelni kívánt abroncs méretének és fajtájának (téli vagy nyári) hibátlan megjelölése.

Mi a program jelentkezési határideje?

A hiánytalan regisztráció benyújtásának határideje: 2021. június 25.

Hány járműre igényelhet abroncsokat egy szervezet?

Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsot igényelhet, azonban a pályázott, illetve megnyert garnitúrák száma nem haladhatja meg a szervezet tulajdonában, vagy üzemben tartásában levő, és ténylegesen üzemben is levő autók számát.

Az alapítvány érdekében használt, de magántulajdonban lévő személygépkocsikra is lehet abroncsot igényelni?

Nem, csak a pályázó szervezet tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő autókra igényelhető abroncs. A tulajdonviszonyt az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedély másolatának bemutatásával kell igazolni.

Kap visszaigazolást az, aki pályázatát sikeresen benyújtotta?

A sikeres regisztrációról a jelentkező visszaigazoló e-mailt kap a megadott e-mail címre.

Minden jelentkező, aki megfelel a jelentkezési feltételeknek, részesül adományban?

A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének függvényében – saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja. Így a vállalat nem tudja garantálni, hogy minden érvényes pályázatot benyújtó szervezet részesül adományban.

Mikor és ki bírálja el a beérkező jelentkezéseket?

A jelentkezések elbírálása a beérkezési határidő lejárta, azaz 2021. június 25. után kezdődik és 2021. július 7-ig tart. Az elbírálást a program kiírója által megbízott projekt referensek végzik.

Mikor és hogyan értesítik az adományra jogosult szervezeteket?

A Hankook Tire Magyarország Kft. nyertesség esetén, elektronikus úton a pályázat benyújtásakor megadott e-mail címre küld értesítést a kedvezményezett szervezetnek. Az adományban részesülő szervezetek listáját a www.hankookadomany.hu weboldal "Támogatott szervezetek” menüpontja alatt is közzétesszük 2021. július 9-től.

Mikor és hogyan lehet átvenni az abroncsadományt abban az esetben, ha egy szervezet jogosult rá?

A kedvezményezettek az igényelt gumiabroncsokat a társaság rácalmási telephelyén vehetik át, a vállalat által meghatározott előre egyeztetett időpontokban. A Társaság igyekszik a megítélt abroncsokat legkésőbb 2021. szeptember 3-ig átadni a Kedvezményezettek számára, de ezt az eltérő típusú és szezonú abroncsok gyártásütemezése befolyásolhatja, módosíthatj.

Mi történik, ha véletlenül rossz email címet/telefonszámot adok meg?

A helytelenül megadott kontaktinformációkból fakadó problémákért a Társaság nem vállal felelősséget! Amennyiben a kiértesítési szakaszban a nyertes pályázóval sem e-mailben, sem telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot az adatok megerősítése, és az adomány átvételének pontosítása céljából, az elnyert adományt felajánljuk egy másik szervezet számára. Tévesen megadott adatait a pályázati időszakban (2021.05.17. - 2021.06.25.) a pr.hungary@hankookn.com email címre elküldött levélben korrigálhatja!
A kapcsolatfelvétel / visszajelzés / időpont-egyeztetés határideje 2021. szeptember 3. Azon Kedvezményezettek, akik ezen időpontig nem veszik fel a kapcsolatot a Társasággal, a támogatási jogosultságukat elveszítik, a korábban megítélt abroncsokat további értesítés nélkül más pályázó szervezeteknek adjuk át.
A részletezett körülmények fennállása esetén a fenti időponttal az időközben esetlegesen postai úton megküldött támogatási szerződés érvényét veszti, a Hankook, mint a pályázat kiírója és kezelője az abban foglaltaktól eláll.

Bármilyen szervezet igényelhet abroncsot?

A Hankook Abroncsadományozási Program keretében kizárólag non-profit szervezetek pályázhatnak. A Hankook minden évben pontosan meghatározza azokat a tevékenységi köröket, ahonnan a pályázatokat befogadja, ezért érdemes alaposan áttanulmányozni a pályázati kiírást. Az adott évben nem kiemelt területekről érkező pályázatokat a Hankook nem tudja befogadni.

Mi történik, ha nem tudok elmenni, átvenni az elnyert abroncsokat?

Az adományként kapott abroncsokat a nyertes, a Hankook által megadott és emailben vagy telefonon előre egyeztetett időpontban, a rácalmási gyárban veheti át. A Hankooknak nem áll módjában az abroncsokat sem tárolni, sem eljuttatni a nyerteseknek. Az abroncsok átvétele Meghatalmazott útján is lehetséges, de erről a Kedvezményezetteknek kell gondoskodni. Meghatalmazás útján történő átvétel esetén a Meghatalmazó és Meghatalmazott által együttesen aláírt (és lebélyegzett) Meghatalmazás bemutatása és átadása szükséges. A Meghatalmazottak számára átadott abroncsok tekintetében a Társaság az átadást követően semmilyen további felelősséget nem vállal.

Mi történik, ha a támogatásként megítélt abroncsokból nem áll rendelkezésre raktárkészlet vagy azok később sem kerülnek gyártásba?

A pályázóknak tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy az abroncsgyártás fordított szezonalitású tevékenység, vagyis a nyári időszakban téli, míg a téli időszakban túlnyomóan nyári mintázatú abroncsok készülnek. Emiatt előfordulhat, hogy a pályázat kiírásakor rendelkezésre álló raktárkészlet a pályázat elbírálása után már nem áll rendelkezésre, így a megítélt abroncsokra további értesítésig várni kell. Amennyiben ésszerű határidőn belül (legkésőbb november végéig) a kért abroncsok nem kerülnek gyártásba, úgy a Társaság a Kedvezményezettek számára – konzultációt követően – más típusú/szezonú/mintázatú abroncsot ajánlhat fel. A támogatás kizárólag gumiabroncs formájában realizálódhat, pénzre váltani nem lehetséges.

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, érdeklődjön a pr.hungary@hankookn.com email címen.