Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen szervezetek jelentkezhetnek a Hankook abroncsadományára?

 • Magyarországon bejegyzett hivatalosan közhasznú, alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi formában működő szervezetek.
 • Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel, és ugyanezen időponttól megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén.
 • Az alapító okiratában, vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység):
  • egészségügy és ehhez kapcsolódó tevékenység
  • gyermek-, és koraszülött mentés vagy szállítás
  • rászorulók támogatása
  • gyermekek biztonságos közlekedésre oktatása
  • fenntartható fejlődés és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység
  • környezetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység
  • természetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység
  • tájvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység
  • gyermekek idegen nyelvi oktatása
  • bűnmegelőzés, önkéntes rend- és katasztrófavédelmi tevékenység

Mi a jelentkezés módja?

A jelentkezés benyújtásának módja: az erre a célra létrehozott weboldalon, amelynek címe: www.hankookadomány.hu. Ezen a weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.

Mik az érvényes jelentkezés minimális feltételei?

Az érvényes regisztráció minimális feltételei az alábbiak:

 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a szervezet létezésének és státuszának igazolására,
 • az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedélyének másolata (a dokumentum mindkét oldala),
 • a támogatott tevékenység rövid bemutatása, amely minimálisan tartalmazza a szervezet által végzett, támogatott tevékenységfajta megnevezését, ennek földrajzi területét és számszerű eredményeinek rövid bemutatását (pl.: használt autók száma, éves futott átlag km, ellátott esetek/érintettek száma),
 • a program keretén belül elérhető abroncsok közül az igényelt abroncs méretének és fajtájának (téli vagy nyári) megjelölése.

Mi a program jelentkezési határideje?

A hiánytalan regisztráció benyújtásának határideje: 2022.09.20.

Hány járműre igényelhet abroncsokat egy szervezet?

Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsot igényelhet, azonban 1 ugyanazon autóra, amely szervezet tulajdonát képezi vagy a szervezet az üzembentartó, maximálisan 2 garnitúra abroncs igényelhető.

Az alapítvány érdekében használt, de magántulajdonban lévő személygépkocsikra is lehet abroncsot igényelni?

Nem, csak a pályázó szervezet tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő autókra igényelhető abroncs. A tulajdonviszonyt az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedély másolatának bemutatásával kell igazolni.

Kap visszaigazolást az, aki pályázatát sikeresen benyújtotta?

A sikeres regisztrációról a jelentkező visszaigazoló e-mailt kap a megadott e-mail címre.

Minden jelentkező, aki megfelel a jelentkezési feltételeknek, részesül adományban?

A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének függvényében – saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja. Így a vállalat nem tudja garantálni, hogy minden érvényes pályázatot benyújtó szervezet részesül adományban.

Mikor és ki bírálja el a beérkező jelentkezéseket?

A jelentkezések elbírálása a beérkezési határidő lejárta, azaz 2022.09.06. után kezdődik és 2022.09.20-ig tart. Az elbírálást a program kiírója által megbízott projekt referensek végzik.

Mikor és hogyan értesítik az adományra jogosult szervezeteket?

A Hankook Tire Magyarország Kft. minden pályázót elektronikus úton értesít a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címen pályázatának pozitív vagy negatív elbírálásáról 2022.09.12-ig. A Kedvezményezettek listáját a program weboldalán (www.hankookadomany.hu) is közzétesszük.

Mikor és hogyan lehet átvenni az abroncsadományt abban az esetben, ha egy szervezet jogosult rá?

A nyertesek a gumiabroncsokat kizárólag a Társaság rácalmási székhelyén vehetik át (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.), a Társaság által megjelölt átvételi időpontokban, az igényelt és támogatásként megítélt abroncsok raktárkészletétől függően. A Társaság az adományok kiosztását 2022. szeptember 23-ával kezdi meg. A Társaság igyekszik a megítélt abroncsokat legkésőbb 2022. november 25-ig átadni a Kedvezményezettek számára, de ezt az eltérő típusú és szezonú abroncsok gyártásütemezése befolyásolhatja, módosíthatja.

Mi történik, ha véletlenül rossz email címet/telefonszámot adok meg?

A helytelenül megadott kontaktinformációkból fakadó problémákért a Társaság nem vállal felelősséget! Amennyiben a kiértesítési szakaszban a nyertes pályázóval sem e-mailben, sem telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot az adatok megerősítése, és az adomány átvételének pontosítása céljából, az elnyert adományt felajánljuk egy másik szervezet számára. Tévesen megadott adatait a pályázati időszakban (2022.08.22. – 2022.09.20.) pr.hungary@hankookn.com email címre elküldött levélben korrigálhatja!

A kapcsolatfelvétel / visszajelzés / időpont-egyeztetés határideje 2022. november 11. Azon Kedvezményezettek, akik ezen időpontig nem veszik fel a kapcsolatot a Társasággal, a támogatási jogosultságukat elveszítik, a korábban megítélt abroncsokat további értesítés nélkül más pályázó szervezeteknek adjuk át.
A részletezett körülmények fennállása esetén a fenti időponttal az időközben esetlegesen postai úton megküldött támogatási szerződés érvényét veszti, a Hankook, mint a pályázat kiírója és kezelője az abban foglaltaktól eláll.

Bármilyen szervezet igényelhet abroncsot?

A Hankook Abroncsadományozási Program keretében kizárólag Magyarországon bejegyzett hivatalosan közhasznú, alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi formában működő non-profit szervezetek pályázhatnak. A Hankook minden évben pontosan meghatározza azokat a tevékenységi köröket, ahonnan a pályázatokat befogadja, ezért érdemes alaposan áttanulmányozni a pályázati kiírást. Az adott évben nem kiemelt területekről érkező pályázatokat a Hankook nem tudja befogadni.

Mi történik, ha nem tudok elmenni, átvenni az elnyert abroncsokat?

Az adományként kapott abroncsokat a nyertesek, a Hankook által megadott és emailben vagy telefonon előre egyeztetett időpontban, kizárólag a Társaság rácalmási székhelyén vehetik át (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.). A Hankooknak nem áll módjában az abroncsokat sem tárolni, sem eljuttatni a nyerteseknek. Az abroncsok átvétele Meghatalmazott útján is lehetséges, de erről a Kedvezményezetteknek kell gondoskodni. Meghatalmazás útján történő átvétel esetén a Meghatalmazó és Meghatalmazott által együttesen aláírt (és lebélyegzett) Meghatalmazás bemutatása és átadása szükséges. A Meghatalmazottak számára átadott abroncsok tekintetében a Társaság az átadást követően semmilyen további felelősséget nem vállal.

Mi történik, ha a támogatásként megítélt abroncsokból nem áll rendelkezésre raktárkészlet vagy azok később sem kerülnek gyártásba?

A pályázóknak tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy az abroncsgyártás fordított szezonalitású tevékenység, vagyis a nyári időszakban téli, míg a téli időszakban túlnyomóan nyári mintázatú abroncsok készülnek. Emiatt előfordulhat, hogy a pályázat kiírásakor rendelkezésre álló raktárkészlet a pályázat elbírálása után már nem áll rendelkezésre, így a megítélt abroncsokra további értesítésig várni kell. Amennyiben ésszerű határidőn belül (legkésőbb november végéig) a kért abroncsok nem kerülnek gyártásba, úgy a Társaság a Kedvezményezettek számára – konzultációt követően – más típusú/szezonú/mintázatú abroncsot ajánlhat fel. A támogatás kizárólag gumiabroncs formájában realizálódhat, pénzre váltani nem lehetséges.


Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, érdeklődjön a pr.hungary@hankookn.com email címen.